Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolfiberförstärkning

Förstärkning vid håltagning Visa bild i full storlek

Exempel på förstärkning med StoFRP Plate och StoFRP Bar vid håltagning

Förstärkning vid håltagning

Kärnborrning för genomföringar av olika typer av ledningar och rör är bland den vanligaste typen av håltagning. Det kan vara ett dörrhål eller ett ventilationsschakt som ska tas upp.

Vid mindre håltagning, upp till 100 mm, behöver man normalt inte förstärka. Vid större genomföringar eller öppningar kan förstärkning behövas. Här är kolfibertekniken mycket attraktiv. Förstärkningen görs runt om kanterna på öppningen och för bjälklag och väggar placerar man vanligtvis även kolfiber i hörn för att motverka att sprickor öppnar upp.

Förstärkningssystem för håltagning

Nedan visas en av våra standardlösningar. För råd kring specifika objekt kontakta våra säljare.