Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolfiberförstärkning

Enklare arbetsmoment, korta och få driftstopp med fiberkomposit

Betongkonstruktioner kan behöva repareras eller förstärkas pga ökad belastning, ändrad funktion eller fel vid konstruktion/produktion. En metod som använts i drygt 25 år är att limma laminat eller väv av fiberkomposit mot konstruktionens yta.

Fördelar med kolfiber jämfört med konventionella förstärkningsmaterial är låg vikt i förhållande till hållfasthet och styvhet samt att det inte korroderar. Kolfiber är även lättare att forma och applicera samt tar mindre utrymme.

Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.

StoCretec

30060_rodhink_130x90

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv och Kolfiberförstärkning.

Både för anläggning och hus

StoFRP Plate, StoFRP Sheet, StoFRP Grid samt StoFRP Bar

StoFRP* Systemen kan både användas för anläggningskonstruktioner som broar och p-hus samt inom husbyggnad vid förstärkning av bjälklag eller håltagning. Förstärkning av plintar och pelare är enkla att genomföra.


Förstärkning av betong med kolfiberkompositer finns beskrivet i AMA Anläggning och uppfyller de tekniska kraven i Trafikverkets TK Bro.


*FRP=Fibre Reinforced Polymer