Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolfiberförstärkning

Förstärkning av pelare Visa bild i full storlek

Exempel på förstärkning av pelare med StoFRP Sheet

Förstärkning av pelare

Pelare är byggnadselement som belastas av en normalkraft med eller utan böjande moment. Pelare kan utformas på många olika sätt, vanligast är dock cirkulära eller rektangulära pelare.

Traditionella sätt att förstärka betongpelare är genom ett nytt armeringslager samt pågjutning av betong. Alternativt kan även stål användas för att öka bärförmågan. För att öka en pelares bärförmåga kan även kolfiber lindas kring denna, genom denna tillämpning utnyttjas den sk. ”omslutningseffekten”.

Ett avsevärt tunnare skikt med kolfiberförstärkning gör appliceringen betydligt enklare. Ytan kan också utnyttjas mer effektivt då pelarna tar mindre utrymme i anspråk- vilket ofta är viktigt i samband med förstärkningar i parkeringshus.

Förstärkningssystem för pelare

Nedan visas en av våra standardlösningar. För råd kring specifika objekt kontakta våra säljare.

Exempel: Jämförelse kolfiberväv

Stålplåt eller betongpågjutning
Vid förstärkning av en pelare krävs ett betydligt tjockare lager stålplåt än om kolfiberväv används. Om lagret av stål är 5-10 mm krävs endast 2-4 mm kolfiberväv för att uppnå samma prestanda. Detsamma gäller traditionella pågjutningar med betong som armeras upp. Här krävs ofta tjocklekar mellan minst 70 - 100 mm för att en effektiv förstärkning ska uppnås.