Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolfiberförstärkning

Förstärkning av platta Visa bild i full storlek

Exempel på förstärkning av platta med StoFRP Grid

Förstärkning av plattor

Plattor är plana eller svagt krökta ytbärverk med eller utan öppningar. De kan vara fritt upplagda, kontinuerliga och/eller fast inspända.

Plattor i form av bjälklag utsätts vanligtvis för böjande moment. Förstärkning är vanligt då en ökning av belastningen eftersträvas men även i samband med håltagningar.

Oftast är tvärkraftskapaciteten tillräcklig. Vid förstärkning limmas vanligtvis kolfiberkompositen i två riktningar.

Förstärkningssystem för plattor

Nedan visas en av våra standardlösningar. För råd kring specifika objekt kontakta våra säljare.