Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Betong

Kostnadseffektiva åtgärder för betongkonstruktioner

När det är dags för renovering, uppgradering eller förebyggande åtgärder av betongkonstruktioner har vi produkter, systemlösningar och erfarenhet av olika projekt på den nordiska marknaden.

Innovationer för ökad livslängd och minskade underhållskostnader.
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av produkter och systemlösningar för förbättrad funktion. Våra impregneringsprodukter (gel, creme och vätska) har använts på ca 3 miljoner m² betongyta i Norden, och vi har varit pionjärer vad gäller förstärkning med kolfiber.

Våra senaste innovationer:

  • StoCryl V 700, en betongskyddsfärg som förhindrar påväxt och samtidigt uppfyller kraven på koldioxidskydd
  • StoPox TU 100, en beläggning för tunnlar som ger minskade underhållskostnader och ökad trafiksäkerhet

Dra nytta av våra erfarenheter och innovationer!
Vi kan vara din samarbetspartner i projektets alla delar - från start då olika åtgärder utvärderas tills dess att drift- och underhållsplanen ligger klar.

Betongrenovering

betongspricka

Val av reparationsbruk beror på skadans omfattning, placering, exponeringsklass och krav på ytstruktur.

StoCretec

StoCretec

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv och Kolfiberförstärkning.