Betong

Kostnadseffektiva åtgärder för betongkonstruktioner

När det är dags för renovering, uppgradering eller förebyggande åtgärder av betongkonstruktioner har vi produkter, systemlösningar och erfarenhet av olika projekt på den nordiska marknaden.

Innovationer för ökad livslängd och minskade underhållskostnader.
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av produkter och systemlösningar för förbättrad funktion. Nämnas kan att våra impregneringsprodukter (gel, creme och vätska) har använts på ca 3 miljoner m² betongyta i Norden, och att vi varit pionjärer vad gäller förstärkning med kolfiber.

Våra senaste innovationer är en betongskyddsfärg som förhindrar påväxt och samtidigt uppfyller kraven på koldioxidskydd samt en ny beläggning för tunnlar som ger minskade underhållskostnader och ökad trafiksäkerhet.


Dra nytta av våra erfarenheter och innovationer!
Vi kan vara din samarbetspartner i projektets alla delar - från start då olika åtgärder utvärderas tills dess att drift- och underhållsplanen ligger klar.

Förläng arbetssäsongen

qs_ft_995x320

Med våra QS- och FT-produkter kan du arbeta även vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

StoCretec

StoCretec

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv och Kolfiberförstärkning.