Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Silo

Silos

Renovering och design av silos

Siloanläggningar har i många fall problem med betongsprickor som uppkommit på grund av underdimensionering. Vid renovering är det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd.

Utöver tekniska systemlösningar kan vi ge förslag på kulörsättning utifrån det aktuella objektet och dess omgivningar. Silos utgör ofta landmärken i omgivningen, vilket gör det estetiska viktigt.


För mer information och specifika lösningar, avseende såväl design som funktion, kontakta våra säljare.Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.