Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnering, injektering, fogning

Fogning Visa bild i full storlek

Fogning med StoSeal D 100

Fogning förhindrar inträngning av fukt

Fogar utjämnar betongens volymmässiga förändringar orsakade av temperaturväxlingar. Fogtätningsmaterialen måste ha en tillräcklig vidhäftningsförmåga mot fogens kanter och kunna ta upp rörelserna i fogen utan att förlora sin funktion som fogtätning.

För fasader och golv används bottningslist och fogmassa. Där kraven på belastning är högre, t ex industrier och p-hus, bör en systemlösning med fogband användas.