Impregnering, injektering, fogning

Impregnering

Impregnering minskar framtida underhållskostnader

Vattenavvisande impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. För att få en vattenavvisande yta som också är beständig mot nötning under lång tid är det viktigt att en stor mängd impregneringsmedel (silan) tränger djupt ner i konstruktionen.


Vi rekommenderar vår gel StoCryl HG 200 som ger effekt betydligt djupare ner i betongen jämfört med vätska/kräm och som endast kräver en applicering, vilket minskar påverkan på miljön samt kostnader för ställning, avstängning etc.