Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnering, injektering, fogning

Impregnering

Impregnering minskar framtida underhållskostnader

Vattenavvisande impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. För att få en vattenavvisande yta som också är beständig mot nötning under lång tid är det viktigt att en stor mängd impregneringsmedel (silan) tränger djupt ner i konstruktionen.


Vi rekommenderar vår gel StoCryl HG 200 som ger effekt betydligt djupare ner i betongen jämfört med vätska/kräm och som endast kräver en applicering, vilket minskar påverkan på miljön samt kostnader för ställning, avstängning etc.