Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Miljöfördelar med impregnering

Miljöfördelar

Över tid är impregnering överlägsen renovering

Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra vattenavvisande impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster i sparade råvaruuttag samt minskade energikostnader, både vid framställandet och transporter.


I diagrammet till höger ges några exempel på i vilken grad miljön påverkas vid reparation jämfört med impregnering av en bro under en 25-årsperiod.