Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnering, injektering, fogning

Injekteringsbehov

Injektering - vid höga krav på täthet

Sprickor och hålrum i betongkonstruktioner måste slutas på ett korrekt sätt. Detta görs genom sprickinjektion. Det är viktigt att täta till sprickorna så att inte vatten och koldioxid kommer in till armeringen.


Kartläggning av skadan

Innan man väljer fyllning ska man ta hänsyn till vilken typ av spricka det är och dess storlek. Det är också viktigt att reda ut orsaken till sprickan och klarlägga tidigare åtgärder. Man ska även beakta den belastning som den ska tåla.


Två typer av reparationsmetoder
Injektering innebär att hela sprickan fylls. Vid försegling fylls endast den delen av sprickan som ligger närmast ytan. Vid höga krav på täthet, eller då konstruktionen ska tåla hög belastning, bör injektering användas.

Synlig sprickbredd Material/metod
0,2-3 mm Epoxi/ polyuretaninjektering
3-10 mm Cementinjektering
> 10 mm Cementbruk/ polymerförstärkt bruk