Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnering, injektering, fogning

Tre metoder för åtgärder av betongkonstruktioner

Vattenavvisande impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning.


Vid sprickor och hålrum i betongkonstruktioner är det viktigt att skadan kartläggs och att man beaktar den belastning konstruktionen ska tåla. Tätning görs genom injektering. Genom fogning förhindras fukt att tränga in i konstruktionen.