Impregnering, injektering, fogning

Tre metoder för åtgärder av betongkonstruktioner

Vattenavvisande impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning.


Vid sprickor och hålrum i betongkonstruktioner är det viktigt att skadan kartläggs och att man beaktar den belastning konstruktionen ska tåla. Tätning görs genom injektering. Genom fogning förhindras fukt att tränga in i konstruktionen.