Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vatten

Skydd för betongkonstruktioner i kontakt med vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För vattenanläggningar ställs olika krav om det är invändiga eller utvändiga ytor. Vi ser tillgången på rent dricksvatten som mycket angelägen, och erbjuder produkter som dokumenterat uppfyller de högt ställda kraven.

Vi jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare för lösningar som ger:

  • förlängda underhållsintervall
  • kortare avstängningstid för arbeten interiört
  • inget driftuppehåll vid renovering av konstruktionens utsida
  • enklare arbetsmoment
  • minskade transporter och materialåtgång

Utöver tekniska systemlösningar kan vi ge förslag på design. Välkommen att kontakta våra säljare.