Vatten

Vattenreningsverk

Rent vatten med rätt beläggningssystem

För utvändiga betongytor rekommenderar vi huvudsakligen två systemlösningar. Båda är diffusionsöppna och karbonatiseringsskyddande.

Invändigt är det viktigt att ha en kemiskt resistent yta. Vår systemlösning klarar hög kemisk belastning och står emot t ex biogen svavelsyra.

Nedan länkar till systemlösningar:

Kontakta oss
För djupare information om produkternas egenskaper och övrig teknisk rådgivning, välkommen att kontakta oss.

Informationsmaterial