Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

En trygg affär

Sto Scandinavia säkerställer att alla produkter och system uppfyller krav enligt gällande Europanormer eller lagar och föreskrifter i Sverige. Produkterna tillverkas vid egen produktionsanläggning i Sverige eller vid någon av Stokoncernens enheter i Europa.

Vi följer specifika nationella krav som inte finns reglerade enligt CEN eller ETA, tex brand gällande fasadsystem, där extra tester görs genom SP Fire 105 eller krav gällande kloridnivåer enligt TRVAMA.

Nedan en sammanställning av de europeiska normer och nationella krav
som rör vår verksamhet:

Europeiska normer

CE-märkning

CE-märkning på byggprodukter talar om vilka prestanda som produkterna har om väsentliga produktegenskaper. Fr om 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU enligt byggproduktförordningen. Nationella byggregler gäller fortfarande. Mer information om nationella byggregler hittar du på www.boverket.se. I länken nedan hittar du våra prestandadeklarationer:

ETA, Europeiskt Tekniskt Godkännande

ETA utfärdas av EOTA (European Organisation for Technical Assessment) och är en kund- och produktspecifik kravspecifikation för CE-märkning av en byggprodukt där det saknas en harmoniserad standard. ETA omfattar certifiering, typprovning och granskning av tillverkningskontroll.

Nationella föreskrifter och märkningar

P-märkning

Produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE (f.d. SP) och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

Typgodkännande, Byggproduktcertifikat

Om ej europeisk standard finns (CE, ETA) ansöks om Typgodkännande eller Byggproduktcertifikat. Visar att produkten uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter i Sverige. Egenskaperna har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll. Utfärdas av Kiwa Swedcert (www.kiwa.se) samt SP.

SP Fire 105

Fastställer brandspridningsegenskaperna hos en fasadkonstruktion.

TRVAMA Anläggning

Trafikverkets tekniska regelverk, allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA), regler inom broteknik och metodbeskrivningar.

SIS, Swedish Standards Institute

SIS är specialiserad på nationella och internationella standarder, och är marknadsledande på standarder i Sverige.