Energi- och kostnadsbesparingar

Investeringar som ökar byggnadens värde och livslängd

Vid såväl nybyggnation som renovering, är investering i fasadisolering en god affär:

  • Minskar uppvärmningskostnaderna
  • Ökar byggnadens värde då hus med låg energiförbrukning är lättare att sälja eller hyra ut
  • Ger mer behagligt inomhusklimat då jämn värme kan hållas över årstiderna

Tunnare väggar och ökad boyta med energieffektiv isolering

Att energieffektivisera befintliga hus, speciellt de som byggdes under miljonprogrammet, kan vara svårt då det saknas utrymme för tjockare isolering. För massiva stommar kan en isolerskiva av PIR-skum (polyisocyanurat) vara lösningen. Den tar ca 35% mindre plats jämfört med traditionell isolering. Vid nybyggnation medför PIR-isolering att den uthyrbara/säljbara ytan ökar. Tunnare isolering innebär ekonomiska och miljömässiga fördelar som minskad materialåtgång och transport.

Läs mer om energieffektiv isolering i vårt kundcase Kvarter Välbehaget och Jublet i Stockholm.


Samarbete med byggnadens livslängd i fokus

Ökad livslängd ger lägre kostnader för framtiden. Vi kan vara din samarbetspartner från idé till projektets genomförande och bistå med förslag på lösningar som ökar byggnadens livslängd samt beräkningar på de energi- och kostnadsbesparingar som kan göras.


Läs mer om två av våra samarbeten i kundcase Falu Lasarett samt Kvarteret Plankan i Stockholm.

Vi jobbar för helhetslösningar

Vi kan bistå med helhetslösningar för din specifika byggnad, vare sig det gäller nybyggnation, renovering eller underhåll. Genom att vi tar ett grepp över helheten, blir det enklare och tryggare för dig som beställare.

Kundcase: Norrområdet, Visby

kundcase_norromradetvisby_1

Bättre inomhusklimat och mer energieffektivt med StoTherm Vario D i Norrområdet i Visby.

Kundcase: brf Sopranen, Malmö

brf Sopranen, Malmö

Med hjälp av StoTherm Vario och en speciallösning från StoSilo Maskinteknik fick brf Sopranen finputsad och fuktsäker fasad ända upp till 14e våningen.

Kundcase: Kvarter Välbehaget och Jublet, Stockholm

Energieffektiv isolering

Energieffektiv isolering från Sto har använts till Sveriges första LEED-registrerade bostäder.

Kundcase: Falu Lasarett

Falu lasarett

Renovering av Falu lasarett med fasadsystemet StoTherm Mineral; Sto delaktiga från projekteringsfas till färdigställt projekt.

Kundcase: Kvarteret Plankan, Stockholm

Kvarteret Plankan, Stockholm

Betongrenovering: i samarbete med Bernin Bygg bidrar Sto med renovering, impregnering och målning av 340 hållbara balkonger för framtiden.