Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasadfärg

Fasadfärg

Våra fasadfärger har en god täckförmåga och ger ett långvarigt resultat. Med stor färgtonsmångfald och unika egenskaper finns det en fasadfärg för varje behov.

stocolor_lotusan_15628_teaser

StoColor Lotusan

En unik självrengörande fasadfärg som är extremt vattenavvisande. Smutsen rinner av med regnet. Nyhet 2020: klimatkompenseras!

stocolor_dryonic_26855_teaser

StoColor Dryonic

Den unika ytstrukturen hos StoColor Dryonic medför att fasaden torkar mycket snabbt efter regn, dimma och dagg. Fasaden förblir fin och ren eftersom mikroorganismer inte kan växa på torra ytor. Finns även för träfasader.

Ytskydd för betong

StoCryl V 700

StoCryl V 700 är en betongskyddsfärg som ger betongen en speciell mikrostrukturerad yta som gör att vatten snabbt rinner av. Betongen blir rustad för längre livslängd.

stocolor_xblack_22204_teaser

StoColor X-Black

Värmereflekterande fasadfärg för mörka och djupa kulörer på isolerade fasader.

stocolor_photosan_26852_teaser

StoColor Photosan

Den fotokatalytiska förseglingen StoColor Photosan är den första produkten på marknaden som aktivt bryter ner farliga kväveoxider och ozon.

stocolormetallic_1

StoColor Metallic

Effektbeläggning med metallic-effekt för kreativ design in- och utvändigt.

stocolor_jumbosil_30721_de_de

StoColor Jumbosil

Fasadfärg på dispersionsbas. Passar för lätt fyllande, täckande målningar på mineraliska och organiska underlag. Vattenavvisande.

stocolor_silco_30038_de_de

StoColor Silco

Äkta silikonhartsfärg med hög vattenavvisning och hög genomsläpplighet av vattenångor. Gör att fasaden bättre står emot nedsmutsning och hårda väderförhållanden.

31856_fr_fr_stocolor_badigeon

StoColor Badigeon

Kalkfärg. Mineralisk, tunnskiktig beläggning på bas av släckt kalk. Laserande/täckande målning, uteslutande på mineraliska underlag eller obehandlade underlag som sten.

31789_de_de_stocolor_solical

StoColor Solical

Silikatfärg. Fasadfärg på silikatbaserad kiselsol utan biocid filmkonservering. På mineraliska underlag, för renovering av organiska, ej elastiska underlag. Strukturbevarande, mycket vältäckande.

Förläng arbetssäsongen

qs_ft_44688_2

Med våra QS- och FT-produkter kan du arbeta även vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor.