Lotus-Effect® Technology

Självrengörande puts och färg

Vår ytputs och fasadfärg med Lotus-Effect® Technology har en speciell mikrostrukturerad och vattenavvisande yta. De flesta smutspartiklarna får inte ens fäste på fasadytan, eller sköljs helt enkelt bort vid nästa regn. Risken för att alg- eller mögelsporer fastnar reduceras därmed betydligt. Resultatet är en ren och torr fasad som håller sig vacker länge.

Med naturen som förebild
Lotusblomman är sedan länge känd för dess självrengörande effekt. Efter varje regn är lotusblommans blad genast torra och rena. Vatten formas till droppar som rinner av ytan och tar med sig smutspartiklarna.


Fördelar med Lotusan

  • Starkt reducerad vidhäftning för smutspartiklar, smutsen rinner av med regnet
  • Extremt vattenavvisande och diffusionsöppen, skyddar även för hårt väderutsatta fasader
  • Förhöjd naturlig skyddsverkan mot alger och svamp
  • Långsiktigt bevarande av byggnadens värde

Lotusan®

Smutsen rinner av med regnet. Fasaden håller sig ren och vacker längre.

Film | 1:52

Informationsmaterial

Produktkatalog

Läs mer om puts och färg med Lotus Effect Technology®