Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Natursten

Natursten

Natursten är en slitstark yta med ett naturligt rikt färgspektrum. Vi erbjuder många typer av natursten, såsom sandsten, kalksten, granit, gnejs och gabbro. Den slutgiltiga karaktären bestäms genom ytbehandlingen. Natursten kan poleras, slipas, borstas eller blästras för att uppnå olika utseenden.

StoVentec S, ventilerad fasad med naturstensplattor och sluten fogbild

Ytbeklädnaden i StoVentec S består av naturstensplattor som klistras på underlaget. Stenplattorna kan beskäras till skräddarsydda format, t.ex. för att uppnå en böjd fasad. StoVentec S kan med fördel kombineras med puts, glas, glasmosaik och tegel.

VeroStone Massive, ventilerad fasad med naturstensplattor och öppen fogbild

I VeroStone Massive används massiva och slitstarka naturstensplattor. Vi erbjuder individuella format upp till en yta av 1,5 m2 och från 2 cm tjocklek. Den osynliga infästningen sker genom att fästa agraffprofiler på baksidan med ett underskuret ankare.