Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

QS- och FT-teknologi

Förläng arbetssäsongen

Höst- och vårvädret kan vara oberäkneligt och kyligare dagar kan komma oväntat. Med våra QS- och FT-produkter kan du arbeta även vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet. Det förlänger inte bara säsongen, utan spar materialkostnader, förenklar planeringen och logistiken på byggarbetsplatsen.

Unik bindemedelsteknologi

Produkterna innehåller ett unikt bindemedel som snabbt skapar en skyddande barriär. Detta innebär att ytan inte skadas av lätt till medelhårt regn. Filmbildningen på ytan skyddar det underliggande materialet och låter det torka genom hela sin skikttjocklek i lugn och ro.

QS-teknologi för ytputs och fasadfärg

QS-produkter kan användas på alla fasadsystem från Sto och omfattar grundningar, grundputs, ytputs, fasadfärg och lagningsbruk. QS-produkter finns också för skydd och renovering av betongkonstruktioner.

För fasadfärger rekommenderar vi StoAdditiv QS. Produkten kan snabbt och enkelt blandas i den befintliga fasadfärgen - när det verkligen behövs. Med StoAdditiv QS kan du arbeta ner till +1 °C. Du köper dina ordinarie fasadfärger och kan enkelt besluta från dag till dag om målningen behöver utföras med eller utan QS-teknologi.

StoAdditiv QS lämpar sig för följande fasadfärger från Sto:

  • StoColor Silco
  • StoColor Silco Fill
  • StoColor Jumbosil
  • StoCryl V 200 (färg för betongunderlag)

Observera att StoCryl V 100 QS och fasadfärgerna med QS-teknologi har utgått och ersättas med StoAdditiv QS. StoCryl V 200 blandad med StoAdditiv QS ersätter den utgående StoCryl V 100 QS.

FT-teknologi för mineraliskt putsbruk

StoLevell FT är ett mineraliskt klisterbruk och en grundputs som passar på alla fasadsystem från Sto. Den optimala arbetstemperaturen är +1°C till +10°C på omgivning och underlag.

Informationsmaterial

QS-produkter räddade projektet

Marcus Kasunic, SEHED Tresson

QS-produkter har varit vardagsmat under lång tid hos SEHED Tresson. Marcus Kasunic, projektchef för affärsområde syd, har haft goda erfarenheter av QS-produkter. "Vi kan förlänga säsongen med minst en månad både före och efter vintern," betonar Kasunic. "Detta är särskilt värdefullt under hösten, när luftfuktigheten är hög."


Om SEHED Tresson har ett projekt som sträcker sig in i den kalla och våta säsongen, inkluderar de QS-produkterna i sin planering från början. Detta innebär att de kan erbjuda sina kunder ett längre tidsschema redan från början. Ett av deras senaste projekt kunde genomföras tack vare egenskaperna i QS-produkterna. Det stod redan vid förfrågan klart att projektet, 2 000 kvadratmeter isolerade fasadsystem med puts, skulle behöva slutföras tidigast på senhösten. Tack vare sina goda erfarenheter av QS-produkter från Sto, vågade SEHED Tresson ta på sig projektet. Arbetet började sedan i oktober och blev klart dagen före julafton. Under denna tidsperiod kunde grund- och ytputsen på det isolerade fasadsystemet StoTherm Vario D appliceras helt enligt tidsplanen. ”QS-produkterna räddade oss verkligen. De gjorde det möjligt för oss att ta oss an projektet och framgångsrikt slutföra det”, säger en förtjust Marcus Kasunic