StoColor Photosan

Färg som aktivt bryter ner kväveoxider och ozon

Ren luft är livsviktigt. Luftföroreningar påverkar människors livskvalitet och hälsa. Den fotokatalytiska färgen StoColor Photosan är den första produkten på marknaden som aktivt bryter ner farliga kväveoxider och ozon.


Vad gäller den effekt som uppnås med StoColor Photosan så har detta testats och verifierats av Karlsruher Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg (LUBW).

StoColor Photosan

Färg som reducerar kväveoxid och andra skadliga ämnen i atmosfären.

Film | 1:06