StoColor X-black

Värmereflekterande fasadfärg baserad på NIR-teknologi

Våra fasadisoleringssystem StoTherm har använts till drygt 100 miljoner m² fasad de senaste 50 åren, och i alla världens klimatzoner. Vidareutvecklingen fortgår, nu är det även möjligt att ha mycket mörka kulörer tack vare den värmereflekterande fasadfärgen StoColor X-black.

Temperaturen på fasadens yta hålls nere

Solens strålar kan göra att temperaturen på ytan på en mörk fasad stiger upp till 80° C. Den matta fasadfärgen StoColor X-black innehåller speciella NIR-pigment (Near-Infrared-Reflection) som reflekterar stor del av solens energi, vilket innebär att temperaturen hålls under 70° C. Temperaturtopparna kan begränsas till 15-20% jämfört med traditionella pigment.


Hög hållbarhet
StoColor X-black för StoTherm-system baseras på renakrylat, för att uppnå högsta möjliga hållbarhet vid intensiva kulörer. Fasadfärgen lämpar sig för såväl nybyggnad som renovering och kan brytas i samtliga kulörer enligt StoColor System. På grund av färgens mycket höga täckförmåga behöver underliggande ytputs inte vara bruten med NIR-pigment.

StoColor X-black

Värmereflekterande fasadfärgen StoColor X-black möjliggör StoTherm Classic i mörka kulörer. (tysk version)

Film | 1:37