Våra fasadsystem

Välj

Systemtyp Isoleringsförmåga Brandklass Mekanisk belastningsförmåga Utseende

Systemförslag

SYST0061

StoTherm Classic®

Cementfritt, isolerat fasadsystem med maximal spricksäkerhet och stöthållfasthet

SYST0127

StoTherm Vario D

Isolerat fasadsystem med mineralisk grundputs, dränerande

SYST0064

StoTherm Vario

Isolerat fasadsystem med mineralisk grundputs för en mängd olika ytor

SYST0065

StoTherm Mineral

Obrännbart isolerat fasadsystem, speciellt lämpligt för höghus och offentliga byggnader

SYST0111

StoTherm Mineral

Obrännbart isolerat fasadsystem, speciellt lämpligt för höghus och offentliga byggnader

SYST0067

StoTherm Resol

Slimmat isolerat fasadsystem för energieffektivt byggande med maximalt användbar yta

SYST0070

StoVentec R

Ventilerad fasad med fogfri putsyta

SYST0071

StoVentec S

Ventilerad fasad med naturstensplattor

SYST0072

StoVentec C

Ventilerad fasad med keramik

SYST0073

StoVentec M

Ventilerad fasad med glasmosaik

SYST0074

StoVentec G

Ventilerad glasfasad med slutna fogar

SYST0075

StoVentec Glass

Ventilerad glasfasad med öppna fogar

SYST0078

StoVentec ARTline Inlay

Ventilerad fasad med inramade solcellsmoduler

SYST0079

StoVentec ARTline Invisible

Ventilerad fasad med solcellsmoduler för högsta optiska krav

Fler system

StoNordic putssystem

StoNordic
Putssystem för alla massiva underlag
StoNordic Vario
Putssystem för EPS väggelement

Invändig isolering

Invändiga isolersystem

Passar när en utvändig tilläggsisolering inte är möjlig, t.ex. på K-märkta byggnader.

Hänvisning

Detaljer, illustrationer, generell teknisk information och ritningar från Sto illustrerar endast systemens utformning samt förklarar de enskilda systemkomponenterna. De utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan för ett konkret objekt. För personlig rådgivning, kontakta våra säljare.

Säker Fasad

saeker_fasad_logo_stor_jpg

StoVentec ingår som system i konceptet Säker Fasad som ger en tioårig funktionsgaranti.

KIWA

kiwa_certification_body_pms293

KIWA erbjuder certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen, samt systemcertifieringar. Sto har byggproduktcertifikat från KIWA på några av våra fasadsystem.

Sto har byggproduktcertifikat från KIWA på följande fasadsystem: