Fasad

En investering för framtiden

Klimatförändringar och ökad levnadsstandard ställer hårdare krav på lufttäta och energieffektiva fasader. Våra fasadsystem är optimerade för att klara värme, kyla, fukt och belastningar. Fasadsystemen är enkla att applicera och kan kombineras med många ytbeläggningar som varierar i form, färg och textur.

Att investera i fasaden är en god affär:

  • Sänkta uppvärmningskostnader
  • Ökat värde och livslängd på byggnaden
  • Behagligare inomhusklimat under hela året

Vi hjälper dig att välja material och kulör, ger stöd vid besiktningar och mängdberäkningar, råd gällande underhåll och håller utbildningar om våra system. Vi erbjuder tekniska och kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan. Många av våra produkter är registrerade i miljöbedömningssystemen (Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA, Svanen). Allt för att bidra till ett omsorgsfullt byggande!