Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasad

En investering för framtiden

Klimatförändringar och ökad levnadsstandard ställer hårdare krav på lufttäta och energieffektiva fasader. Våra fasadsystem är optimerade för att klara värme, kyla, fukt och belastningar. Fasadsystemen är enkla att applicera och kan kombineras med många ytbeläggningar som varierar i form, färg och textur.

Att investera i fasaden är en god affär. Det ger:

  • Sänkta uppvärmningskostnader
  • Ökat värde och livslängd på byggnaden
  • Behagligare inomhusklimat under hela året

Vi hjälper dig att välja material och kulör, ger stöd vid besiktningar och mängdberäkningar, råd gällande underhåll och håller utbildningar om våra system. Vi erbjuder tekniska och kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan. Många av våra produkter är registrerade i miljöbedömningssystemen (Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA, Svanen). Allt för att bidra till ett omsorgsfullt byggande!

Våra mest populära fasadsystem

StoTherm Vario D Det isolerade fasadsystemet med bra isolervärde, dränerande förmåga och dokumenterad brandsäkerhet

StoVentec Ett tvåstegstätat ventilerat fasadsystem med ett brett utbud av designmöjligheter

> Fler fasadsystem

Vilket system ska jag välja?

I systemväljaren kan du filtrera våra fasadsystem efter systemtyp och egenskaper.

Kontakta oss

Vänd dig till en av våra säljare som blir din kontaktperson för alla frågor. Vi hjälper dig gärna genom hela processen. Från material- och kulörval till produkter, verktyg och utbildningar. Tillsammans tar vi fram lösningar för din fasad!