Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Säker Fasad

10 års funktionsgaranti med Säker Fasad

Säker Fasad

Säker Fasad är ett kvalitetsmärke framtaget av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörs-förening, i nära samarbete med Sto Scandinavia och andra ledande leverantörer av fasadsystem samt försäkringsbolaget Gar-Bo. Säker Fasad innebär att arbetet med att sätta upp en ny putsfasad ska följa ett antal bestämda steg för att då kunna levereras med en tioårig funktionsgaranti. På detta sätt kan vi också bättre möta Boverkets skärpta krav på fuktbeständighet. Från och med den 1 juli 2015 måste alla fasadbeklädnader på lättregelkonstruktioner vara dränerande och ha en kapillärbrytande förmåga, vilket betyder att fukt som eventuellt tränger in i fasaden också måste kunna försvinna ut ur den. Fukten får heller inte nå in till stomkonstruktionen.

Försäkrar tioårig funktionsgaranti
Entreprenören ska också vara specialutbildad för att kunna montera det aktuella systemet och arbetet under byggprocessen ska granskas av en särskilt utbildad kontrollant. Den färdiga fasaden kommer slutligen att få en tioårig funktionsgaranti genom försäkringsbolaget Gar-Bo. Garantitiden är väl tilltagen för att säkerställa att fasaden är rätt utförd och byggd för att stå emot väder och vind under många år, precis de förhållanden som en putsad fasad är konstruerad för att klara.

System från Sto

Det nya konceptet bygger på fasadsystem som testats av oberoende testinstitut. Från Sto erbjuds inom Säker Fasad tre godkända och beprövade system: StoGuard, StoVentec och StoTherm Vario D.

stoguard_4

Kapillärbrytande stomskydd

StoGuard

StoGuard är ett utvändigt stomskydd som är lufttätt och kapillärbrytande.

stoventec_1

Ventilerade fasadsystem

StoVentec

StoVentec är ett tvåstegstätat fasadsystem med inbyggd luftspalt.

stothermvariod

Dränerat fasadsystem

StoTherm Vario D

StoTherm Vario D är ett dränerat fasadisolersystem, som i kombination med StoGuard också är tvåstegstätat.

Säker Fasad innebär:

- Att det valda fasadsystemet är verifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan, godkänt av SPEF:s tekniska kommitté och av försäkringsbolaget Gar-Bo.

- Att putsentreprenaden ska utföras av en SPEF-certifierad putsentreprenör med rätt utbildad personal.

- Skärpt kvalitetssäkring genom tredjepartskontroll av pågående och slutfört arbete som utförs av extern kontrollant.

- Tydlig planering och samordning från projektering till slutfört arbete genom alla led från fasadleverantör till bygg-, plåt- och putsentreprenör.

- En funktionsgaranti med försäkringsskydd på tio år som ger ökad trygghet

Utbildning

StoAcademy erbjuder utbildningar inom systemen för Säker Fasad.