Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Våra fasadsystem

Välj

Systemtyp Isoleringsförmåga Brandklass Mekanisk belastningsförmåga Utseende

Systemförslag

SYST0061

StoTherm Classic®

Cementfritt, isolerat fasadsystem med maximal spricksäkerhet och stöthållfasthet

SYST0127

StoTherm Vario D

Isolerat fasadsystem med mineralisk grundputs, dränerande

SYST0064

StoTherm Vario

Isolerat fasadsystem med mineralisk grundputs för en mängd olika ytor

SYST0065

StoTherm Mineral

Obrännbart isolerat fasadsystem, speciellt lämpligt för höghus och offentliga byggnader

SYST0111

StoTherm PIR

Slimmat isolerat fasadsystem för energieffektivt byggande med maximalt användbar yta

SYST0067

StoTherm Resol

Slimmat isolerat fasadsystem för energieffektivt byggande med maximalt användbar yta

SYST0070

StoVentec R

Ventilerad fasad med fogfri putsyta

SYST0071

StoVentec S

Ventilerad fasad med naturstensplattor

SYST0072

StoVentec C

Ventilerad fasad med keramik

SYST0073

StoVentec M

Ventilerad fasad med glasmosaik

SYST0074

StoVentec G

Ventilerad glasfasad med slutna fogar

SYST0075

StoVentec Glass

Ventilerad glasfasad med öppna fogar

SYST0078

StoVentec ARTline Inlay

Ventilerad fasad med inramade solcellsmoduler

SYST0079

StoVentec ARTline Invisible

Ventilerad fasad med solcellsmoduler för högsta optiska krav

Fler system

StoNordic putssystem

StoNordic
Putssystem för alla massiva underlag

Invändiga isolersystem

stothermincomfort_130x100

Passar när en utvändig tilläggsisolering inte är möjlig, t.ex. på K-märkta byggnader.

Miljöbedömning av byggvaror

basta_bvb_130x100

Många av våra produkter finns med i BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Hänvisning

Detaljer, illustrationer, generell teknisk information och ritningar från Sto illustrerar endast systemens utformning samt förklarar de enskilda systemkomponenterna. De utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan för ett konkret objekt. För personlig rådgivning, kontakta våra säljare.