Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTherm Mineral

Obrännbart isolerat fasadsystem, speciellt lämpligt för höghus och offentliga byggnader

StoTherm Mineral
 • 1. Klisterbruk
  Sto Byggklister

  Mineraliskt klisterbruk

  StoLevell FT

  Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker

 • 2. Isolering
  Sto Renoveringsboard

  Putsbärarskiva av mineralull

  Sto Minerallamell

  Isolerskiva av mineralull enligt EN 13162

  Sto Fasadskiva Mineral

  Isolerskiva av mineralull enligt EN 13162

 • 3. Infästning
  Sto Fasadplugg II UEZ 8/60

  Isolerinfästning med europeiskt tekniskt godkännande för försänkt eller ytligt montage

 • 4. Grundputs
  StoLevell Evo

  Mineralisk grundputs

  StoLevell FT

  Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker

 • 5. Armering
  Sto Glasfiberväv G

  Alkalibeständig armeringsväv

  Sto Glasfiberväv

  Alkalibeständig armeringsväv

  Sto Armeringsväv AES

  Armeringsväv med skydd mot elektrosmog

 • 6. Mellanbeläggning
  StoPrep Miral

  Fylld, pigmenterad, silikatbaserad grundmålning

  Sto Primer

  Fylld, pigmenterad, organisk grundmålning

  Sto Primer QS

  Fylld, pigmenterad, organisk grundmålning, tidigt filmbildande och fuktsäker

 • 7. Slutbeläggning
  StoLotusan® K/MP

  Ytputs med Lotus-Effect® Technology

  StoSilco® K/R/MP

  Silikonhartsbaserad ytputs

  Stolit® K/R/MP

  Organisk ytputs

  StoSilco® QS K/R/MP

  Silikonhartsputs, tidigt filmbildande och fuktsäker

  Stolit® QS K/R/MP

  Organisk ytputs, tidigt filmbildande och fuktsäker

  StoSil® K/R/MP

  Silikatbaserad ytputs

  StoMiral Edelkratzputz

  Tjockskiktig mineralisk ytputs enligt EN 998-1

 • 8. Fasadbeklädnad
  StoColl KM

  Mineraliskt, flexibelt klisterbruk för tegel, keramik, natursten och glasmosaik

  StoBrick 3000

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick used look

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick Porous

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoStone standardsortiment

  Naturstenplattor för Sto fasadsystem

  StoStone kompletterande sortiment

  Naturstenplattor för Sto fasadsystem

  StoColl FM-S

  Mineraliskt universellt fogbruk för slamfogning av tegel, keramik, natursten och glasplattor

  StoBrick Scarred

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick Smoothed

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick Sanded

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoColl FM-K

  Mineraliskt bruk för fogning av tegel och naturstensplattor med en fogslev

  StoBrick Smoothed blended

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick Brushed

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

  StoBrick Glazed

  Tegel för Sto isolerade fasadsystem

Produkter

Klisterbruk

Isolering

Infästning

Grundputs

Armering

Mellanbeläggning

Slutbeläggning

Fasadbeklädnad