Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Källare

kallare_465x220

Slitstarka källargolv

Källare används ofta som förvaringsutrymmen och bör därför klara viss mekanisk belastning och vara lättstädade, men bör även vara estetiskt tilltalande för en bättre bostadsmiljö. Golvbeläggningarna bör även vara diffusionsöppna om betongplattan drabbats av kapillärstigande fuktvandring.

Nedan finns några av våra standardlösningar för källargolv:

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: