Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Loftgång

loftgang_465x220

Tåliga ytor i alla väder

Loftgångar hör till de mest utsatta delarna på en byggnad. Ytorna måste tåla värme, regn, frost och UV-strålning.

För att det ska vara en säker och trivsam plats för de boende att vistas på är halksäkerhet och design viktiga faktorer. Loftgångar ger såväl den enskilda byggnaden, som hela områden, sin speciella karaktär.

Lågemitterande färg

balkong_465x220

StoCryl BF 700 förenar funktion, design och miljötänk.

Kundcase

kundcase_brf_soderkulla_130x100

Betongrenoveringen vid BRF Söderkulla bedöms vara en av de största i Malmö på ett decennium.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: