Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Bostad

Renovering och skydd av bostadsfastigheter

Golvytor i bostadsfastigheter utsätts för värme, regn, frost och UV-strålning vilket gör det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd. De mest utsatta partierna på bostadsfastigheter är balkonger, loftgångar och trappor. För dessa har vi tagit fram standardlösningar för renovering och ytskydd.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!