Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Trappor

trappor_465x220

Robusta och säkra trappor

Betongtrappor utsätts för slitage på grund av nötning, saltning, fukt och frost. Genom att skydda konstruktionsbetongen i trapporna mot just mekaniskt slitage, klorider och frostsprängningar kan man skapa en säkrare miljö för de boende med halksäkra beläggningar, men också skapa en trivsammare och estetiskt tilltalande konstruktion.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Betongtrappor - översikt

Betongtrappor

Förebyggande åtgärder och renovering.

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: