Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Compact

design_compact_465x220

Fogfria, slitstarka och dekorativa golvytor

Compact-systemen är avsedda för industri och handelsfastigheter där man önskar en fogfri, slitstark och dekorativ golvyta med god resistens mot kemiska och mekaniska belastningar, samt vattentäthet och hygien.

Systemen kan maskinglättas. Beläggningssystemen består av färgad, välgraderad kvartssand, iströdd i ett klart (transparent) bindemedel, som förseglas med en slitstark och kemikalieresistent klar topplack.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: