Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Golvavjämning

Ett komplett mineraliskt golvprogram

Sto erbjuder golvavjämningsmassor för alla belastningsgrader, som kan lämpa sig för allt ifrån badrumsgolv till industriellt tungt belastade golv. Avjämningsmassorna finns bland annat som fiberarmerade, halvflyt och helflyt.


Produkterna uppfyller byggproduktdirektiven och är CE-märkta enligt SS-EN 13813 samt uppfyller högsta brandklass A1 fl. Produkterna StoCrete CS 735 och StoCrete CS 650 är även P-märkta.


Snabb och enkel installation

Golvavjämningsmassorna baseras på lågalkalisk aluminatcement som härdar snabbt. Vid optimala temperaturförhållanden kan ytan beträdas redan efter 1-3 timmar (se respektive produkts tekniska faktablad) och är fullt uthärdad efter 7 dygn.


Systemlösningar

För att säkerställa funktion och design kombineras våra CS-produkter med våra ytskyddsprodukter. Kontakta våra säljare för mer information vid val av systemlösning!


Nedan finns en översikt av några av våra vanligaste avjämningsmassor. Observera att senast uppdaterad information alltid finns vid respektive produkt och dess tekniska dokumentation, följ länken i tabellen.

Avjämningsmassor

StoCrete CS ... ... 635 ... 650 ... 730 ... 735 ... BF S
Länk till produkt
Utflyt Halvflyt
(130-145 mm)
Halvflyt
(130-145 mm)
Helflyt
(155-170 mm)
Halvflyt, fiberarmerad
(130-145 mm)
Helflyt
(155-170 mm)
Belastningsgrad Låg-medelhög Hög Medel Medel Medel
Ytor Bostäder,
kontor/butik
Industri, lager,
p-hus, kemiskt
belastade ytor
Lättare industri Bostäder,
kontor/ butik
Bostäder,
skolor, daghem,
lättare industri
Speciellt   Infärgning   Värmegolv Emissionsgolv
Kan läggas på underlag av:
Betong • • • • • • • • • • •
Klinker • • • • • • • • •
Lättbetong • • • • • • • • •
Trä (brädgolv)   • • • • •  
Spånskiva   • • • • •  
Gipsskiva   • • • • •  
PVC-matta • • • • • • • • •
Underlag för:
Mattor av linoleum, PVC • • • • • • • •
Klinker • • • • • • • • •
Trä, parkett • • • • • • • •
Epoxi   • • • • •
• Möjligt • • Bra • • • Utmärkt.
Att notera: Före applicering av härdplast eller vid limning av golvbeklädnad bör draghållfastheten säkerställas, speciellt i de fall produkten inte erhållit beteckningen ”Utmärkt” för ändamålet.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!