Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Emissionsskyddande golv

emissionsskyddandegolv_465x220

Emissionsskyddande golv - för sundare inomhusmiljö

En vanlig orsak till hälsofarlig inomhusmiljö är att emissioner tränger upp via golvbeläggningen. För att komma tillrätta med detta problem har vi utvecklat ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner och som med fördel kan användas vid renovering, nyproduktion samt när industrilokaler ska göras om till bostäder eller kontor.

Fördelar

  • Stoppar effektivt skadliga emissioner, radon och fukt
  • Möjliggör låg bygghöjd (från 3 mm)
  • Efter installation är systemet fritt från drift och underhållskostnader
  • Ger valfrihet avseende slutbeläggning; fogfria golv, sten, klinker, matta, trägolv eller laminat
emissionsskyddandegolv_200x130

I samarbete med fuktsakkunniga
För att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för aktuellt objekt och att de olika momenten vid installationen sker korrekt, samarbetar vi alltid med auktoriserad fuktsakkunnig.

Vårt emissionsskyddande golv har installerats på mer än 25 000 m².

Systemuppbyggnad

stofloor_mineral_divers_bf_teaser

Ett fullständigt tätt spärrskikt ingår. Övriga produkter (primer, fästmassa och avjämningsmassa) är mineraliska av miljöhänsyn.

Informationsmaterial

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Systemdokumentation

För checklistor, arbetsanvisningar, detaljanslutningar samt underhåll- och skötselanvisningar: