Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kommersiellt

Representativa ytor

Golv i kommersiella och offentliga miljöer ska vara estetiskt tilltalande, slitstarka och lätta att hålla rena. De kan behöva tåla slitage som sand från skor, vassa och hårda material som faller ner, möbler som flyttas runt, last som transporteras etc. För en bra inomhusmiljö kan det också krävas att stegljud dämpas och att golvet förhindrar att fukt och emissioner kommer ut i inomhusluften. Vi har ett brett sortiment av lösningar med många designmöjligheter.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!