Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Landskap

Funktionella och tilltalande lösningar för utomhusytor

Vi erbjuder attraktiva och slitstarka naturstensbeläggningar som kan installeras på alla typer av fasta underlag. Systemen kan användas på alla typer av offentliga byggnader och anläggningar, uteytor i kommersiella lokaler, bostäder och inom transport, järnväg, buss, färje osv.

I områden med stor trafikbelastning har vi utvecklat system som lämpar sig t.ex. för cykelvägar och bussfiler.

Alla system är fogfria och man kan välja mellan många olika stentyper och kombinationer av dessa för att få det uttryck man önskar.

Kontakta oss gärna för mer information!

Mer information

Läs mer på vår norska hemsida.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!