Landskap

Funktionella och tilltalande lösningar för utomhusytor

Barrikade Stenbeläggning Struktur och Slät är attraktiva och slitstarka naturstensbeläggningar som kan installeras på alla typer av fasta underlag. Systemen kan användas på alla typer av offentliga byggnader och anläggningar, uteytor i kommersiella lokaler, bostäder och inom transport, järnväg, buss, färje osv.

I områden med stor trafikbelastning har vi utvecklat Barrikade Steindekke Trafik. Detta lämpar sig t.ex. väl för cykelvägar och bussfiler.

Alla system är fogfria och man kan välja mellan många olika stentyper och kombinationer av dessa för att få det uttryck man önskar.

Kontakta oss gärna för mer information!

Mer information

Läs mer på vår norska hemsida.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!