Golv

Golvbeläggningar som tillgodoser verksamhetens krav

I industri- och lagerbyggnader, kontor/butik och p-hus är det viktigt att golvbeläggningarna är anpassade efter den belastning som golvet ska tåla.

Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.

Genom utbildningar och seminarier förmedlar vi den kompetens som finns inom koncernen vad gäller golvbeläggningar. Vår designavdelning StoDesign kan bistå med förslag på hur rummet eller lokalen ska färgsättas för att skapa en inomhusmiljö som uppfattas positivt av såväl medarbetare som kunder och besökare.

StoCretec

30060_rodhink_130x90

StoCretec är den del av Sto Scandinavia som jobbar med produkter och systemlösningar inom Betong, Golv och Kolfiberförstärkning.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Medlemskap AFG

212274_fogfrittgolv_logotyp_sammagrad_2

Sto är medlem i AFG och ackrediterad utbildare inom fogfritt golv.

Branschorganisationen GBR

logotyp_golvbranschen_gbr

Sto är medlem i GBR samt Golvavjämningsgruppen GAGG.