Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

P-hus

Skydd, förstärkning och uppgradering

Parkeringshus omfattar alltifrån envåningsgarage i flerfamiljshus till stora parkeringskomplex vid till exempel flygplatser. Gemensamt för dessa objekt är att det ställs mycket höga krav på konstruktionen och dess yt- och golvbeläggningar att klara slitage, vara koldioxidskyddande samt hindra mot vatten- och kloridinträngning.

Vi har tagit fram en helhetslösning för parkeringshus och sammanställt de olika metoder som vi rekommenderar. Garagets delar utsätts för olika grad av vatten, salt och koldioxid, vilket gör det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd. Vid åtgärdande av skadade delar är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt.

Att renovera p-hus kan vara förenat med stora kostnader, men om åtgärder sätts in i tid kan man säkra p-husets funktion och förlänga dess livslängd med relativt enkla åtgärder.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Om skadorna på armeringen är omfattande eller om byggnadsdelen ska utsättas för en högre belastning.

Katodiskt skydd

Katodiskt skydd

Skyddar armeringen från korrosion.

Material- och kulörkoncept

P-hus StoDesign

StoDesign kan bistå vid val av material och kulör.