Koncept Parkeringshus

Våra svar är dina lösningar

Vi har tagit fram en helhetslösning för parkeringshus och sammanställt de olika metoder som vi rekommenderar. Garagets delar utsätts för olika grad av vatten, salt och koldioxid, vilket gör det viktigt att välja rätt utlagningsmaterial, beläggningar och ytskydd. Vid åtgärdande av skadade delar är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt.

Se våra standardlösningar för respektive område:

bottenplatta

1. Bottenplatta

Här är viktigt att hantera kapillärstigande fukt.

mellandaeck

2. Mellandäck

Mellandäck ställer höga krav på elasticitet pga konstruktionsrörelser.

frittdaeck

3. Fritt däck

Fria däck utsätts för UV-ljus och stora temperaturväxlingar.

ramp

4. Ramp

Ramper utsätts för extra stort slitage samt högre punktbelastning.

5g_ngytor

5. Gångytor

Gångytor måste vara halksäkra för att få en så säker miljö som möjligt.

6vaeggpelare_2

6. Vägg/Pelare

Se vilka metoder vi rekommenderar för uppgradering och skydd av pelare och väggar.

7tak

7. Tak

Välj metod efter hur omfattande skadorna är och vilken belastning taket ska utsättas för.

koerbana

8. Körbana

Vi har olika lösningar beroende på grad av belastning samt om betongytan ska beläggas med asfalt.

9fasad

9. Fasad

Beroende på skadans omfattning och status används impregnering, målning eller både och.

Effektiv impregnering

Läs mer om våra impregneringsprodukter

Sto var först med att utveckla en helt ny impregneringsteknik i gelform.

Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Om skadorna på armeringen är omfattande eller om byggnadsdelen ska utsättas för en högre belastning.

Katodiskt skydd

Katodiskt skydd

Skyddar armeringen från korrosion.

Material- och kulörkoncept

P-hus StoDesign

StoDesign kan bistå vid val av material och kulör.