Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Invändig isolering

27036

Våra invändiga isolersystem bidrar till en behaglig inomhusmiljö och passar när en utvändig tilläggsisolering inte är möjlig, till exempel på K-märkta byggnader.

Fördelar:

  • Kan installeras oavsett årstid
  • Inga byggställningar behövs
  • Energieffektivt och ekonomiskt
  • Intelligent reglering av fukt
  • Ökad boendekomfort
  • Individuellt anpassbara system som kan kombineras med varandra

27044 Visa bild i full storlek

Många kallar även aerogel för frusen rök p.g.a. dess utseende

Värmeisolering med Aerogel
Systemet StoTherm In Aevero är baserat på isolerskivor av aerogel. Det är ett material med unika egenskaper: extremt låg värmeledningsförmåga och hög ljudabsorption.

Aerogel är bland de lättaste materialen som finns i fast form. Materialet består till 95% av luft och hålls samman av kiselsyra (kiseldioxid). För att framställa aerogel drar man ut vätska från kiselsyra som sedan torkas under extrema förhållanden.

natureplus®

natureplus_130x76

natureplus® är ett kvalitetstecken för miljöriktiga, hälsosamma och funktionella byggprodukter och fabriksanläggningar i Europa. Certifierade produkter måste bestå till minst 85 % av förnybara och/eller mineraliska råmaterial.

Kundcase

invaendigisolering_130x100

Invändigt isolersystem bevarar K-märkt byggnad.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet!