Kulörsystem

Inspiration med Sto kulörsystem

Kulör och arkitektur hör samman. Kulören stödjer, förtydligar, ordnar och organiserar, gör att man upplever byggnaden på ett visst sätt. Genom färgsättning blir arkitekturen mångfasetterad.


StoColor System

Vårt klassiska kulörsystem med 800 kulörer.


Sto Architectural Colours Collection

Ett komplement till StoColor System. Består av 300 mineraliska kulörer, speciellt för design av fasader.