Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilo Maskinteknik

Maskiner för uthyrning

StoSilo Minicomb 1.0

StoSilo Minicomb 1.0

1,0 m³ silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare

Användning
För klister-, armerings- och spackelmassa samt puts i pulverform

Egenskaper

Kapacitet ca. 1000 kg, 500 kg tomvikt

Mått: 120 x 80 x 225 cm, tvåfalt stapelbar

StoSilo Minicomb 3.0

StoSilo Minicomb 3.0

2,5 m³ silo för pastösa produkter med genomströmningsblandare och matningspump

Användning
För klister-, armerings- och spackelmassa samt puts i pulverform

Egenskaper

Kapacitet 1500-3000 kg, 730 kg tomvikt

Mått: 120 x 175 x 249 cm, tvåfalt stapelbar

StoSilo Minimix 3.0

StoSilo Minimix 3.0

2,5 m³ silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare

Användning
För klister-, armerings- och spackelmassa samt puts i pulverform

Egenskaper

Kapacitet ca. 1500-3000 kg, 540 kg tomvikt

Mått: 120 x 175 x 246 cm, tvåfalt stapelbar, 70, 90, 110 cm

Anslutning för alla vanligt förekommande matningspumpar

För mer information

Kontakta våra säljare eller

StoSilo Maskinteknik

013-377155

Produktkatalog

Maskiner

Vi har även mindre maskiner och verktyg till försäljning.