Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilo Maskinteknik

Med våra maskiner optimeras arbetet

Att hyra våra maskiner lönar sig. Sto presenterar en kvalitativ och effektiv maskinpark för applicering av såväl grundputser som ytputser till fasader och invändiga arbeten.

Det hjälper entreprenören att höja effektiviteten på arbetsplatsen samt förbättrar ergonomi och arbetsmiljö för den som arbetar med våra material.


Vår avdelning StoSilo Maskinteknik finns alltid till hands för rådgivning, försäljning, uthyrning och service gällande våra maskiner.  

För mer information

Kontakta våra säljare eller

StoSilo Maskinteknik

013-377155

Kundcase

kundcase_besab_1

StoSilo Minicomb 5.0 underlättar arbetet i trånga utrymmen vid betongbyte i däckhusen i Kallebäck.

Kundcase

kundcase_stosilo_bergen

Läs om vilka ekonomiska och arbetsmiljömässiga fördelar StoSilo Comb har bidragit med i ett projekt i Bergen.

Produktkatalog

Maskiner

Vi har även mindre maskiner och verktyg till försäljning.