Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Betongrenovering och betongskydd

Kostnadseffektiva åtgärder för betongkonstruktioner

Betongrenovering

Vi har systemlösningar för hus, broar, tunnlar, p-hus, vattenanläggningar och silos. Från lagning av partiella skador till sanering av stora ytor, samt förebyggande åtgärder.

Våra säljare och tekniska rådgivare kan bistå med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kan ge stöd vid beräkningar, råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler.