Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasad

Produkter och system inom Fasad

Fasadsystem från Sto

Systemens olika delar är optimerade för att klara värme, kyla, fukt och belastningar för att långsiktigt skydda material i väggar, tak och golv. Vi har system för alla typer av underlag, för nybyggnad och renovering.

Med våra isolerade fasadsystem StoTherm kan mycket energi sparas. Vi har utvecklat det första tvåstegstätade dränerade fasadsystemet, StoTherm Vario D+. Vi har även ett ventilerade fasadsystem, StoVentec, sedan 1990-talet samt putssystemet StoNordic.


Fasadsystemen kan med fördel användas tillsammans med stomskyddet StoGuard.

Dekorativ ytbeklädnad

Fasader är inte bara ytterväggar, det är också ytor som ger byggnaden dess individualitet och karaktär. Vi har ytbeläggningar omfattande glasmosaik, dekorations- och tunntegel, natursten och struktur- och effektbeläggningar. För vårt ventilerade fasadsystem StoVentec finns möjlighet till prefabricerade panelfasader i härdat glas alternativt massiv sten.

Vårt sortiment spänner över såväl högteknologiska innovativa produkter som traditionella material som kalk- och silikatprodukter.Grundning & ytbehandling

Grund- och förbehandlingen bidrar till att fasadbehandlingens hållbarhet och livslängd ökar. Viktigt för ytbehandlingen är framförallt en mycket god vidhäftning. För bästa estetiska slutresultat krävs att underlaget är jämnt absorberande alternativt vattenavvisande.

Som ytbehandling rekommenderar vi vår puts och färg StoLotusan, som tål stor väderpåverkan. Smutspartiklar, alger och svamp får inte fäste och vid regn spolas dessa bort, vilket ger en ren och vacker fasad längre.