Sto Bottningslist

Sluten rundprofil på polyetylenbas för tätning av fogar

Användning

  • för fyllning av fogar som senare ska tätas med tätningsmassa
  • för att förhindra tresidig vidhäftning av fogmassor

Egenskaper

  • vattenavvisande
  • elastisk

Format/Storlek

rundprofil

 

30169_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Sustainability data sheet