Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoPrim Plex

Vattenburen djupverkande akrylatgrundning, provad för skadliga ämnen

Användning

  • ut- och invändigt
  • på mineraliska och organiska underlag och beläggningar

Egenskaper

  • reglerar absorptionsförmågan
  • ytförstärkande
  • vidhäftningsförbättrande
  • fri från lösningsmedel och mjukgörare
  • lågemitterande
  • TÜV-märkt - externt övervakad
  • fri från substans som bildar häxsot

Färgton

ofärgad

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30007_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta

Godkännanden

etikett provad för skadliga ämnen TÜV (provad för skadliga ämnen) Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad Miljömärkning CH B färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet