Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec Fasadskiva

Putsbärarskiva av glasgranulat

Användning

som bärskiva i ventilerade fasadsystem för fasad- och takbeklädnad

 

Egenskaper

  • vävarmerad på båda sidor
  • svårantändlig
  • motståndskraftig mot mekanisk belastning
  • frostbeständig
  • låg vikt

Format/Storlek

1200 x 800 x 12 mm
2400 x 1200 x 12 mm
1250 x 900 x 12 mm
2600 x 1250 x 12 mm

 

30816_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet