Sto Detaljväv

Fin armeringsväv

Användning

  • utvändigt
  • för detaljutformning
  • endast lämplig för cementfri spackelmassa

Format/Storlek

maskvidd: 3 x 3 mm
bredd: 25 cm

 

30205_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad