StoFix Quader ND Midi

Montageelement av polystyrenskum

Användning

  • ut- och invändigt
  • för klistring på underlaget
  • som montageunderlag för lätt trycklast utan köldbryggor i isolerade fasadsystem och akustiksystemet StoSilent Direct
  • möjligt att skruva direkt på montageelementet
  • som tryckunderlag för lätt last

Egenskaper

  • expanderad polystyren
  • volymvikt 170 kg/m³

Hänvisning

  • för StoFix Montageelement finns en arbetsanvisning
  • får inte användas om infästningar måste påvisas statiskt på dessa element, som t.ex. för räcken, franska balkonger eller liknande
  • endast lämplig för lätt last

Format/Storlek

150 x 100 mm
nyttoyta 130 x 80 mm
tjocklek mellan 60 mm och 300 mm

 

Färgton

vit

 

30253_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad