Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoMiral Edelkratzputz

Tjockskiktig mineralisk ytputs enligt EN 998-1

Användning

  • utvändigt
  • på mineralisk grundputs i StoTherm

Egenskaper

  • mineralisk ytputs enligt DIN EN 998-1
  • tjockskiktig ädelkratsputs
  • mycket hög vattengenomsläpplighet

Utseende

ädelkratsputs alternativt med glimmereffekt korn: 3 mm; 4 mm

 

Färgton

på förfrågan
begränsat brytbar enligt StoDesign Architectural Colours färgtonskarta

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30269_DE_de.jpg
manuellt maskinellt

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet